زمان‌های مهم (کلیدی)

عنوان تاریخ
مهلت ارسال طرح ها 95/2/10
اعلام نتایج داوری اولیه طرحها 95/1/31
بازدید کارشناسی از طرحهای پذیرفته شده 95/2/1لغایت 95/2/10
برگزاری جشنواره 95/2/23

 


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد