ثبت نام
اولین جشنواره کارآفرینان برتر دانشگاهی استان خراسان رضوی

توجه! زمان ثبت نام به پایان رسیده است.

توجه :لطفا در وارد کردن اطلاعات ضروری (*) نهایت دقت را لحاظ بفرمایید

* نام
* نام خانوادگی
* همراه
جنسیت
سن
کد پستی
آدرس

مقطع تحصیلی
رشته
دانشگاه
شرکت به عنوان

* پست الکترونیکی (توجه : نام کاربری شما ،همان ایمیل شما خواهد بود)
* پست الکترونیکی (تایید)
* رمز عبور
* رمز عبور (تایید)